MindaExcel

Minda Excel Resources   adalah sebuah syarikat bumiputera yang dinamik serta inovatif. Minda Excel merupakan kontraktor kerajaan dalam pembekalan buku kepada Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta.

Minda Excel juga menyediakan perkhidmatan keperluan pejabat serta alat tulis serta keperluan peralatan media.

Bagi memberikan jalinan kerjasama yang erat dengan badan kerajaan, Minda Excel bertindak setapak kehadapan dengan menyediakan perkhidmatan latihan kepada kakitangan kerajaan & swasta.

Objektif  Syarikat

1. Menjadi pembekal buku yang dipercayai oleh setiap pelanggan.

2. Menyediakan buku-buku & bahan media profesional kepada perpustakaan akademik dan perpustakaan lain di Malaysia.

3. Menyediakan peralatan media serta keperluan pejabat yang berkualiti.

Advertisements